• ساعت : ۱۱:۵:۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ 
  • کد خبر : ۱۸۶۹
    /  3
معاون مهندسی و توسعه شرکت آبفار استان اردبیل از پروژه های در حال اجرای شرکت بازدید بعمل آوردند
معاون مهندسی و توسعه شركت آبفار استان اردبیل از پروژه های در حال اجرای شركت بازدید بعمل آوردند
معاون مهندسی و توسعه شرکت آبفار استان اردبیل از پروژه های در حال اجرای شرکت بازدید بعمل آوردند

معاون مهندسی و توسعه شرکت آبفار استان اردبیل از پروژه های در حال اجرای شرکت بازدید بعمل آوردند

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل مهندس نورالدین پرندک معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل بهمراه مدیر امور شهرستان و پیمانکاران از پروژه های در حال اجرای شهرستان اردبیل بازدید نموده و از نزدیک در روند برنامه های اجرایی دستوراتی را صادر نمودند

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.2.0.0
    V5.2.0.0