• ساعت : ۱۰:۳۴:۱۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ 
  • کد خبر : ۱۸۶۸
    /  2
جلسه مجمع سالیانه سال 96 برگزار گردید
جلسه مجمع سالیانه سال 96 برگزار گردید
جلسه مجمع سالیانه سال 96 برگزار گردید

جلسه مجمع عمومی سالیانه صورتهای مالی آبفار استان اردبیل برگزارگردید

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل برای اولین بار جلسه مجمع عمومی صورتهای مالی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل از طریق ویدئوکنفرانس برگزار گردید

در این جلسه که باحضور اعضای هیئت مدیره شرکت ، معاونین ، بازرسان و حسابرس شرکت و مدیران امور شهرستانها در اتاق جلسه شرکت ، رئیس و اعضای مجمع که در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور حضور داشتند از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد

در این جلسه  ابتدا مهندس به نژاد سرپرست شرکت گزارشی از عملکرد مالی شرکت در سال 96 را ارائه کرده و سپس بازرس و حسابرس شرکت نظریه خود را ارائه و در انتها رئیس مجمع ضمن تقدیر و تشکر از مسئولین و کارکنان عملکرد شرکت را قابل قبول توصیف کردند

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.2.0.0
    V5.2.0.0