.Default.reDropDownBody { min-width: 60px; }
    /  3
رو عنوان : معاون مهندسی و توسعه شرکت آبفار استان اردبیل از پروژه های در حال اجرای شرکت بازدید بعمل آوردند
عنوان : معاون مهندسی و توسعه شركت آبفار استان اردبیل از پروژه های در حال اجرای شركت بازدید بعمل آوردند
کد خبر : ۱۸۶۹
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ 
ساعت : ۱۱:۵:۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

معاون مهندسی و توسعه شرکت آبفار استان اردبیل از پروژه های در حال اجرای شرکت بازدید بعمل آوردند

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل مهندس نورالدین پرندک معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل بهمراه مدیر امور شهرستان و پیمانکاران از پروژه های در حال اجرای شهرستان اردبیل بازدید نموده و از نزدیک در روند برنامه های اجرایی دستوراتی را صادر نمودندبازگشت           چاپ چاپ         
 

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0