Written on 29/04/1395, 03:40 by روابط عمومی
جلسه-انسجام-بخشی-مشاوران-و-ناظران-پروژه-های-در-دست-اجرابرگزارگردید  به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل جهت تبادل نظر و انسجام بخشی دراجرای پروژه های در دست اجرای آبفار استان اردبیل...
Written on 19/04/1395, 10:11 by روابط عمومی
دیدار-مدیرو-کارکنان-شرکت-امور-آبفار-گرمی-با-امام-جمعه-شهرستان  به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت اب و فاضلاب روستایی استان اردبیل بمناسبت هفته صرفه جویی در مصرف آب مدیر امور شهرستان گرمی به همراه جمعی از...
Written on 03/04/1395, 03:07 by روابط عمومی
سی-هزار-روستایی-در-استان-ار-دبیل-از-آب-شرب-سالم-بهره-مند-میشوند  به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل محسن قنبری مدیر عامل شرکت روز سه شنبه درنشستی با فرماندارخلخال افزود:...