Written on 25/07/1395, 06:57 by روابط عمومی
بازدید-نماینده-شهرستان-مشکین-شهر-از-پروژههای-در-حال-اجرا-ی-شهرستان  به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل ولی ملکی نماینده مردم شریف شهرستان مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی به همراه...
Written on 08/07/1395, 07:27 by روابط عمومی
تجلیل-نماینده-شهرستان-های-خلخال-و-کوثر-از-مدیر-امور-آبفار-خلخالبه گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل در جلسه شورای اداری شهرستان خلخال طی مراسمی از زحمات و تلاش های محمد دیباج لطیفی...
Written on 08/07/1395, 05:59 by روابط عمومی
۱۰-روستای-شهرستان-نمین-از-نعمت-آب-شرب-بهره-مند-میشوندبه گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل مدیرعامل شرکت آبفار اردبیل از مراحل اجرای مجتمع آب رسانی امام حسن ( ع) بازدید...